Acció social

Impulsem ajudes socials per als treballadors accidentats i els seus familiars.

Què són les ajudes socials?

Ajudes econòmiques que pot sol·licitar el treballador/a davant una situació de necessitat, com a conseqüència d’un accident laboral o una malaltia professional.

Es financen amb càrrec a la reserva d’assistència social, constituïda amb el 10% dels resultats de la gestió de les contingències professionals, després de dotar la reserva d’estabilització. I, posteriorment, es realitza un pressupost que ha de ser aprovat pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Qui pot sol·licitar-les?

Tots els treballadors mutualistes que es trobin de baixa laboral per un procés derivat d’accident de treball o de malaltia professional
 1. Treballadors d’empreses mutualistes
 2. Autònoms amb cobertura d’accident de treball i malaltia professional
 3. Familiars directes d’aquests treballadors

Comissió de Prestacions Especials d’Asepeyo

Des de la Comissió ens encarreguem d’analitzar i gestionar les sol·licituds d’ajuda del treballador accidentat i de la seva família. Impulsem, a més, programes personalitzats de formació i de reinserció laboral.

Aquestes ajudes es regeixen pels criteris de la Comissió de Prestacions i estan clarament diferenciades de les prestacions reglamentàries de la Seguretat Social.

Quines ajudes puc sol·licitar?

 • Emprendedors
  • Cursos de formació per a la millora professional
 • Autònoms
  • Ajudes a treballadors autònoms en situació d’incapacitat temporal
 • Grans invàlids
  • Ajudes a accidentats amb incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, anualment
  • Ajudes per a activitats d’oci, cursos ocupacionals o teràpies
  • Suport per a activitats bàsiques de la vida diària
 • Beques i formació
  • Ajuda a la família
 • Ajudes al cuidador/a
  • Ajuda per ingrés hospitalari de l’accidentat
  • Allotjament i trasllats per a assistència mèdica a un altre país
 • Mort i sepeli
  • Complement auxili per defunció
 • Tractaments
  • Cost de l’ingrés en institució sanitària
  • Tractaments o teràpies mèdiques o reglats
  • Ajudes tècniques no reglades
 • Adaptacions d’habitatge i vehicle
  • Supressió barreres en habitatges
  • Adaptació de vehicle
 • Situacions de necessitat
  • Ajut anual a pensionistes amb menys assignació mensual SMI

Com puc sol·licitar una ajuda social?

Presenta la sol·licitud d’ajuda social i la documentació necessària en qualsevol centre de la nostra xarxa assistencial.  En el Departament d’Assistència Social valorem cada sol·licitud i la tramitem a la Comissió de Prestacions Especials, la qual emet una resolució el més aviat possible.

Estem compromesos socialment

A Asepeyo treballem cada dia per millorar la vida de moltes persones. Podem ajudar als qui més ho necessiten, impulsem iniciatives col·lectives i ens preocupen per la qualitat de vida de la gent.

Ens comprometem amb tu perquè ens importes.

 • Projecte integra de reincorporació laboral- Reorienta i integra socialment i laboralment a persones que després d’un accident laboral o una malaltia professional ja no poden continuar realitzant la seva feina.
 • Comissió de prestacions especials – Estudia i atén les sol·licituds i les situacions de necessitat especial a través d’accions dirigides a millorar la protecció dels treballadors i/o els seus familiars.
 • Programa anual Càtedra Asepeyo – Accions formatives dirigides a persones amb gran dependència i als seus cuidadors principals.
 • App Cuidar i Cuidar-se – Informa i assessora cuidadors de grans dependents, perquè desenvolupin la seva activitat amb seguretat i efectivitat.

  Descarrega’t aquí l’app (disponible només per a dispositius android)
 • App Asepeyo Med Facilita el seguiment del tractament mèdic dels grans dependents. Té un sistema de notificació i gestió de les citacions mèdiques.

  Descarrega’t aquí l’app (disponible només per a dispositius android)
 • Xarxa social Cura integral – Espai de comunicació dirigit a grans invàlids assistits per la mútua i als seus cuidadors, que permet interactuar on-line amb professionals sanitaris de la Mútua.

A més, col·laborem amb institucions públiques i privades, sense afany de lucre. Disposem d’un programa intern de campanyes solidàries per promoure entre la plantilla de la cultura de col·laboració i conscienciar sobre les necessitats socials dels altres col·lectius.

 • Col·laboracions amb ONG -Promovem la participació dels empleats en campanyes solidàries : Creu Roja, Càritas, Intermon-Oxfam o banc d’aliments. També fem donacions de joguines, aliments i equips informàtics.
 • Programa d’humanització en els nostres hospitals – Impulsem la medicina col·laborativa i corresponsable, en què el pacient cobra protagonisme i participa en l’evolució de la seva patologia, incrementat la qualitat assistencial i la salut percebuda.