Política de transparencia

Jokabide-arautegia

Mutuaren Jokabide-arautegia langile guztientzat aplikagarria da eta eguneroko jokabidean mantendu behar den jarrera etiko eta profesionala ezartzen du.

Asepeyoren Jokabide-arautegia (PDF, 73 KBytes)

Egitura antolatzailea

kusi hemen Asepeyoren organigrama.

Kontratugilearen profila – Lizitazioak

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateratua (SPKLTB) onartzen duen Errege Dekretuaren 334. artikuluaren arabera, estatuko sektore publikoko kontratazio-organoen kontratatzaileen profilak Sektore Publikoko Kontratuen Plataforman azaldu beharko dira eta honen bidez bakarrik kudeatu eta jakinaraziko dira. Organo hauen egoitza elektronikoan azalduko da Sektore Publikoko Kontratuen Plataforman kontratatzailearen profilaren esteka.

Horregatik, Asepeyoren kontratatzaile-profila Sektore Publikoko Kontratuen Plataforman azaltzen da. Mutuaren kontratuen esleipenari buruzko prozeduren informazio guztia adierazitako Plataformaren bidez jakinaraziko da SPKLTB aurreikusitakoaren arabera.

Kontratatzaile-profilera sarbidea – udeaketa Azpi-zuzendaritza Nagusia.

Kontratatzaile-profilera sarbidea – Baliabideen Azpi-zuzendaritza Nagusia.

Kontratatzaile-profilera sarbidea – Ekonomia Azpi-zuzendaritza Nagusia.

Kontratatzaile-profilera sarbidea – Lurraldeen Azpi-zuzendaritza Nagusia.

Enpresaren Gizarte-Erantzukizuna

Gizarte-erantzukizunaren oinarri eta konpromisoen dokumentua Mutuaren ziurtagirien kudeaketa-sistema guztiekin batera igorri da. Hau da enpresaren kudeaketa-sistema eta gizarte-erantzukizunaren politika bateratua:

Gure kultura eta ikuspegi estrategikoaren arloan, Asepeyok politika hau aplikatzen du gizarte-erantzukizun, kalitate, segurtasun, osasun eta laneko ongizate, ingurumenaren kudeaketa, informazioaren segurtasuna, dagozkien interes-taldeen beharrak identifikazioa barneratuz, bereziki bere giza taldearena, balio nagusi gisa, aldi berean pertsonak eta kolaboratzaileak barneratuz eguneroko jardueraren etengabeko hobekuntzan ondorengo oinarrietara egokitutako kudeaketaren bidez:

 • Politika hau planifikazio estrategikoarekin eta ekonomia eta finantza kudeaketa-sistemarekin lerrokatu.
 • Gizarte-erantzukizuna, kalitatea, segurtasuna, osasuna eta laneko ongizatea, ingurumenaren kudeaketa eta informazioaren segurtasuna erakundeko eremu, jarduera eta pertsona guztietan bateratu langile bakoitzak kudeaketa eredua beren eguneroko jardueran onartu dezan eta ondorioz erakundearen enpresa-kulturaren parte izan dadin.
 • Mutualisten, aseguratuen langileen, barneko erabiltzaileen eta dagokien interes-taldeen beharrak identifikatu eta bete gure jardueren kudeaketa eraginkor baten bidez eta ingurumenaren babesa bermatuz.
 • Aplikagarriak diren legezko eta borondatez Asepeyok onartzen dituen baldintzak bete.
 • Informazioaren konfidentzialtasuna, osotasuna eta eskuragarritasuna babestu eta bermatu.

 

Oinarri hauek garatzeko, ondorengo konpromisoak hartzen ditugu:

 • Zerbitzua gure mutualista eta erabiltzaileen beharretara zuzendu beren gogobetetzea areagotuz.
 • Abaguneak eta arriskuak aztertzeko zerbitzu eta prozesuak diseinatu eta antolatu, bereziki pazientearen segurtasunari buruzkoak.
 • Langileen profesionaltasuna, hezkuntza, partaidetza eta gizatasuna sustatu, horretarako banakako betebeharren kontzientziazioa sustatuz neurri egokiak aplikatuz gure adierazitako oinarrien arabera.
 • Gure baliabide ekonomikoak era egokian kudeatu eta inbertitu, sistema hauen helburuak ezarriz eta berrikusiz eskainitako zerbitzuen, kudeaketaren, segurtasun, osasun eta laneko ongizatearen, ingurumenaren, informazioaren segurtasunaren kudeaketa etengabeko hobekuntza prozesu batean. Honetarako gizarte-erantzukizun eta jasangarritasun irizpideak aplikatuko ditugu gure interes-taldeen erlazioen kudeaketa eraginkor, etiko eta garden baten bidez, hau dena gure Jokabide-arautegian zehaztuko delarik.
 • Gure ospitale eta akreditatutako irakaskuntza-zentroen prestigioa mantendu, mediku egoiliarren poztasunaren bidez eta Osasun Zientzian hezkuntza duten espezialisten kalitatearen bikaintasunaren bidez.
 • Langileen osasunaren kalteak eta narriatzea ekidin, erabiltzaile eta kolaboratzaileen babes hedatuaren bermea, eta laneko ingurune osasuntsuak sustatu, baita ere lanetik kanpoko arloko osasuna sustatu, Komunitatearen ezaugarri epidemiologikoen arabera.
 • Kutsadura ekidin, hondakinak birziklatu, berrerabili eta murriztu, baliabide naturalak aurreztu ingurumenarekiko jardunbide egokiak aplikatuz.
 • Informazio-sistemen aktiboak babestu mehatxuen aurka informazioaren segurtasuna bermatuz eta interes-taldeei gure konfidentzialtasun eta informazioaren segurtasun bermea jakinarazi.

 

Mutuaren 2017 eta 2020 urteen arteko Plan Estrategikoen helburuen artean daude gizarte-erantzukizunean bikaintasun eta gizarte-erantzukizun sistema baten alde egitea, interes-taldeentzat garrantzitsuak diren gaien analisia eta kudeaketa metodoak garatuz. Jarduera etikoaren, integritatearen, gardentasunaren hedatzean sakondu Mutuaren espezializatze-arloetan gizartearentzako baliagarri izateko.

Mutua osoaren ziurtagiriak

Bikaintasun eta kalitate kudeaketa

ISO 9001 Aenor

Segurtasuna eta osasuna lantokian

OHSAS 18001 Aenor

Ingurumenaren kudeaketa

ISO 14001 Aenor

Informazioaren segurtasuna

ISO 27001 Aenor

Ospitaleen ziurtagiri zehatzak

QH Excelencia asistencial

Coslada Ospitale

Sant Cugat Ospitale

Cartuja Ospitale

Rate now Arreta-kalitatea – erabiltzaileen asetasuna

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ziurtagiria

Centro de atención hospitalaria aguda (Hospital de Sant Cugat)

Estatutuak