Es unha empresa

e queres darte de alta con nós?

Déixanos os teus datos e porémonos en contacto contigo:

Tamén podes consultar a información sobre cómo asociarse á mutua

¿Por que elixirnos?

1

Somos expertos na saúde da túa empresa

Asumimos o compromiso de promover empresas saudables, e queres axudarche mediante unha xestión áxil e eficaz en todos os niveis de actuación. Somos unha empresa con vocación de servizo, cunha xestión enfocada á mellora continua, o respecto á norma legal e aos principios éticos, a investigación e innovación en materia sanitaria e preventiva, e o trato individualizado a cada unha das nosas empresas.

2

Estamos moi preto de ti

Dispós dun centro asistencial de referencia para a atención dos teus traballadores. Contamos cunha ampla rede asistencial formada por centros, hospitais, centros de oftalmoloxía, de rehabilitación e prevención, adicada á asistencia do accidente laboral, á enfermidade profesional e á xestión da incapacidade temporal por continxencias comúns.

3

Contamos coa mellor tecnoloxía ao teu servizo

Queremos poñerche as cousas fáciles e comunicarnos contigo de maneira interactiva, transparente e aberta. Melloramos a túa experiencia con nós a través da dixitalización das nosas plataformas e procesos, e estamos dispoñibles para aquilo que precises, as 24 horas do día, os 7 días da semana.

¿Tes algunha pregunta? Visita as nosas preguntas frecuentes

¿Que prestacións económicas cubrimos?

A nosa cobertura comprende a xestión da continxencia de accidentes de traballo e enfermidades profesionais e da prestación de incapacidade temporal por continxencias comúns. Garantímosche unha completa asistencia aos teus traballadores, desde a primeira cura e atención de urxencias, intervención cirúrxica e rehabilitación, ata a súa recuperación integral.

Somos especialistas na xestión das baixas médicas

Contamos cunha operativa específica na actuación de continxencias profesionais e comúns, baseada na nosa experiencia acumulada.

Baixas por continxencias profesionais (accidente de traballo e enfermidade profesional)

No momento en que o traballador sufre o accidente, pode acudir ao seu centro asistencial. Alí realízase a xestión sanitaria completa do caso, desde o seu diagnóstico, baixa médica se é necesaria, asistencia sanitaria, rehabilitación e seguimento do paciente, ata que estea en condicións de volver traballar, e polo tanto, obteña a alta médica.

Desde Asepeyo cubrimos a totalidade dos custos dos servizos sanitarios para curar aos pacientes (hospitalización, cirurxía…), con medios propios ou concertados, así como os gastos de farmacia e desprazamento. En caso de urxencia, tamén cubrimos os gastos derivados da asistencia de centros alleos á Mutua. Así que non hai custo nin para a empresa nin para o traballador.

Baixas por continxencias comúns (enfermidade común e accidente non laboral)

A prestación económica de incapacidade temporal por continxencias comúns e o seguimento do proceso médico son as coberturas que recibe un traballador cando se atopa de baixa por enfermidade común ou por accidente non laboral.

Ofrecémosche un contacto sanitario inmediato, xa que desde o momento en que temos coñecemento da baixa, un profesional sanitario contacta co traballador para realizar unha primeira avaliación do caso. Planifícanse entón un conxunto de actuacións co obxectivo de optimizar o proceso de recuperación do traballador, que poden incluír visitas médicas nos nosos centros asistenciais, realización de probas, consultas con especialistas, etc.

Somos especialistas en prevención de riscos laborais

As actividades preventivas, establecidas no plan de actividades preventivas, desenvolvidas con cargo ás cotizacións á Seguridade Social por accidente de traballo e enfermidade profesional oriéntanse á prevención da sinistralidade, á información, ao asesoramento, á formación para a actualización de coñecementos, á investigación, o desenvolvemento e á innovación.

Coñece máis sobre os nosos servizos en prevención de riscos.

Outras prestacións

Coidado de menores con cancro ou enfermidade grave

Todos os traballadores que reduzan a súa xornada de actividade en máis do 50% para o coidado do menor con cancro ou enfermidade grave, teñen dereito a esta prestación polo 100% da base reguladora do % da xornada reducida.

Para máis información sobre esta prestación, accede ás nosas preguntas frecuentes.

Subsidio por risco durante a gravidez e a lactación natural

En ambos casos, garantímosche un subsidio do 100% da base reguladora, desde o recoñecemento da prestación e suspensión do contrato de traballo.

Para máis información sobre estas prestacións, accede ás nosas preguntas frecuentes.

Prestacións especiais

Ofrecemos axudas económicas, servizos e atención ao traballador accidentado ou á súa familia, en determinados casos de necesidade, para minimizar as posibles situacións que esixan unha axuda especial.

Como resultado desta actividade, durante o 2017 a Comisión atendeu 5.885 solicitudes de axuda, ás que se destinaron 13,06 millóns de euros, o que supón un aumento do 2,27%.

Para máis información sobre esta axuda e a xestión que levamos a cabo a través da nosa Comisión de Prestacións Especiais, consulta esta ligazón.

Asistencia sanitaria 24 horas

Podes contactar con nós, sempre que nos precises. Dispós de servizos permanentes de garda localizada, nunha ampla rede de servizos concertados. En caso de accidente, chámanos e dirémosche que centro está máis preto de ti.

900 151 000

Asistencia no estranxeiro

Desde Asepeyo ofrecemos asistencia sanitaria a todos os traballadores protexidos desprazados ao estranxeiro por motivos de traballo.

Antes de calquera desprazamento de traballadores ao estranxeiro, a empresa debe realizar os trámites necesarios.

+34 937 057 540

Xestión de absentismo

Axudámoste coa xestión do absentismo laboral mediante un seguimento eficaz das prestacións económicas, da asistencia sanitaria e das actividades de prevención.

Abordamos este compromiso desde a responsabilidade social corporativa, a promoción da saúde e a implantación dunha cultura preventiva. A partir desta análise, propoñemos unha xestión integral combinando aspectos sanitarios, de xestión, de prevención e de organización.

Para coñecer máis polo miúdo o noso modelo de xestión de absentismo, consulta o apartado ‘Xestionamos contigo

App Asepeyo empresas

Desenvolvemos para ti a  app Asepeyo empresas.

É a primeira do sector dirixida exclusivamente á empresa. Ofrece toda a información relevante para xestionar a saúde da túa empresa, nun único panel de control.

Con Asepeyo empresas poderás, entre outros:

  • Acceder en tempo real ao número de casos pendentes de alta
  • Enviar volantes de asistencia desde o móbil
  • Solicitar boticas de primeiros auxilios
  • Buscar un centro asistencial mediante xeolocalización
  • Solicitar informes
  • Contactar directamente co teu xestor de Asepeyo para calquera aclaración ou tramitación
  • Consultar os teus indicadores de absentismo e incidencias e a súa comparativa coas empresas do teu mesmo CNAE e tamaño

O sistema conta, ademais, con outros servizos como a posibilidade de consultar os indicadores de absentismo.

¿Cal é o centro asistencial que tes máis preto?

¿Queres máis información sobre o teu sector?  ¡Accede ao noso blog!